Výsledky EHK

Výsledky Mikrobiologická diagnostika

Výsledky Genetická diagnostika

GeneProof a.s. pravidelně zajišťuje kontrolu kvality svých produktů. Všechny výrobky procházejí interním i externím hodnocením kvality.

V rámci zlepšování kvality použitých technologií jsou GeneProof PCR soupravy pravidelně testovány na mezinárodních panelech externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.V., v ČR se GeneProof a.s. účastní programů externího hodnocení kvality SZÚ.

Cílem programů externího hodnocení kvality je pomoci monitorovat a zlepšovat kvalitu klinických laboratoří posouzením způsobilosti laboratoře používat technologie molekulární diagnostiky v běžné klinické praxi. Programy externího hodnocení kvality jsou pravidelně rozesílány do laboratoří a následně zpracovávány a vyhodnocovány. Závěrečné zprávy a praktické připomínky umožňují účastníkům identifikovat a řešit případné problémy a současně sledovat účinnost procesů kontroly kvality své laboratoře.

Mikrobiologická diagnostika 

 Název produktu 2016 2017
GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit  INSTAND_HCV_03/2016 QCMD_HCV_C1/2017
  SZÚ_HCV_2016 INSTAND_HCV_06/2017 
  INSTAND_HCV_06/2016  
  QCMD_HCV_C4.2016  
  INSTAND_HCV_09.2016  
  INSTAND_HCV_12/2016  
GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit  INSTAND_HIV_03/2016  
  QCMD_HIV_ch01/2016  
  INSTAND_HIV_06/2016  
  QCMD_HIV_ch03/2016  
  INSTAND_HIV_09.2016  
  QCMD_HIV_C4/2016  
  INSTAND_HIV_12/2016  
GeneProof Enterovirus PCR Kit   QCMD_EV_C1/2017
    INSTAND_EV_06.2017
    QCMD_EV_C2/2017
GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit INSTAND_HBV_03/2016 QCMD_HBV_C1.2017
  QCMD_HBV_ch01/2016  QCMD_HBV_C3.2017 
  SZÚ_HBV_2016 INSTAND_HBV_06/2017 
  INSTAND_HBV_06/2016  
  INSTAND_HBV_09/2016  
  INSTAND_HBV_12/2016  
GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit  INSTAND_BKV_03/2016  
  QCMD_BKV_ch01/2016  
  INSTAND_BKV_09/2016  
  INSTAND_JCV_03/2016  
  QCMD_JCV_ch01/2016   
  INSTAND_JC_09.2016  
  QCMD_BK_C2/2016  
GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit  INSTAND_BKV_03/2016   
  QCMD_BKV_ch01/2016  
  INSTAND_BKV_09/2016  
  QCMD_BK_C2/2016  
GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit  INSTAND_JCV_03/2016  
  QCMD_JCV_ch01/2016  
  INSTAND_JC_09/2016  
GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit  INSTAND_CMV_03/2016 QCMD_CMV_C1.2017 
  QCMD_CMV_ch01/2016 QCMD_CMV_C2.2017
  QCMD_CMVWB_ch01/2016  
  SZU_CMV_2016   
  INSTAND_CMV_06/2016  
 

QCMD_CMV_C2.2016

 
 

QCMD_CMVWB_C2.2016

 
 

INSTAND_CMV_12/2016

 
GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit  QCMD_EBVWB_ch01/2016 QCMD_EBV_C1.2017 
  QCMD_EBV_ch01/2016 INSTAND_EBV_06/2017 
  INSTAND_EBV_06/2016 QCMD_EBV_C2.2017
  QCMD_EBV_C2.2016  
  QCMD_EBVWB_C2.2016  
  INSTAND_EBV_12/2016  
GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit  QCMD_HSV_ch01/2016  INSTAND_HSV1_06/2017
  INSTAND_HSV_06/2016  QMCD_HSV1.2017
  QMCD_HSV_ch02/2016  
  INSTAND_HSV_12/2016  
GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit QCMD_HSV_ch01/2016  INSTAND_HSV2_06/2017 
  INSTAND_HSV_06/2016 QMCD_HSV2.2017
  QMCD_HSV_ch02/2016  
  INSTAND_HSV_12/2016  
GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit QCMD_HSV_ch01/2016 INSTAND_HSV_06/2017 
  INSTAND_HSV_06/2016  
  QMCD_HSV_ch02/2016  
  INSTAND_HSV_12/2016  
GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit QCMD_VZV_ch01/2016 INSTAND_VZV_06/2017 
  INSTAND_VZV_06/2016 QCMD_VZV_2017
  QCMD_VZV_C2/2016  
  INSTAND_VZV_12/2016  
GeneProof Adenovirus PCR Kit INSTAND_ADV_06/2016 INSTAND_ADV_06/2017 
GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit  INSTAND_BB_05/2016 INSTAND_BB_05/2017 
  QCMD_BB_C1/2016 QCMD_BB_C1/2017
  INSTAND_BB_11/2016  
GeneProof Aspergillus PCR Kit    
GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit QCMD_NG_ch01/2016 QCMD_NG_ch01/2017
  INSTAND_CT.NG_05/2016 INSTAND_CT.NG_05/2017 
  QCMD_NG_ch02/2016 QCMD_NG_C2/2017
  INSTAND_CHT+NG_11/2016  
GeneProof Neisseria gonorrhoeae porA variant PCR Kit    
GeneProof Chlamydia trachomatis PCR Kit QCMD_CT_ch01/2016 QCMD_CHT_ch01/2017
  INSTAND_CT_05/2016  INSTAND_CT_05/2017 
  INSTAND_CT.NG_05//2016 INSTAND_CT.NG_05/2017 
  QCMD_CT_ch02/2016 QCMD_CHT_C2/2017
  INSTAND_CHT_11/2016  
  INSTAND_CHT+NG_11/2016  
GeneProof Human Papilloma Virus (HPV) PCR Kit

 

QCMD_HPV_C2.2017 
    INSTAND_HPV_06/2017 
     
GeneProof Mycoplasma genitalium/hominis PCR Kit    
GeneProof Ureaplasma PCR Kit    
GeneProof Bordetella pertussis/parapertussis PCR Kit INSTAND_BP_05/2016 INSTAND_BP_05/2017 
 

QCMD_BP_C1/2016

QCMD_BP_2017 
 

INSTAND_BP_11/2016

 
GeneProof Chlamydia pneumoniae PCR Kit QCMD_CP.MP_ch01/2016 QCMD_CP_C1/2017 
  INSTAND_CP_05/2016 INSTAND_CP_05/2017 
  INSTAND_CHP_11/2016  
GeneProof Legionella pneumophila PCR Kit QCMD_LP_ch01/2016  QCMD_LP_ch01/2017
  INSTAND_LP_05/2016  INSTAND_LP_05/2017
  INSTAND_LP_11/2016  
GeneProof Mycobacterium tuberculosis PCR Kit QCMD_MT_ch01/2016 QCMD_MT_C1.2017 
  QCMD_MT_ch02/2016 QCMD_MT_C2.2017
  INSTAND_MT_10/2016  
GeneProof Mycoplasma pneumoniae PCR Kit QCMD_CP.MP_ch01/2016 QCMD_MP_C1/2017
  INSTAND_MP_05/2016 INSTAND_MP_05/2017 
  INSTAND_MP_11/2016  
GeneProof ESBL PCR Kit    
GeneProof VRE PCR Kit INSTAND_VRE_05/2016 INSTAND_VRE_05/2017 
  INSTAND_VRE_11/2016 QCMD_VRE_C1.2017
GeneProof MRSA PCR Kit QCMD_MRSA_C1/2016  QCMD_MRSA_C1/2017
  INSTAND_MRSA_05/2016 INSTAND_MRSA_05/2017 
  INSTAND_MRSA_11/2016  
GeneProof Parvovirus B19 PCR Kit   QCMD_B19C1/2017
GeneProof CT/NG/MG Multiplex PCR Kit   QCMD_CNMX_2017

 

Genetická diagnostika  

 Název produktu 2016 2017
GeneProof Factor II Prothrombin PCR Kit  INSTAND_FII_03/2016  INSTAND_FII_04.2017
  INSTAND_FII_09/2016  
  INSTAND_FII_10/2016   
GeneProof Factor V Leiden PCR Kit INSTAND_FV_03/2016 INSTAND_FV_04.2017 
  INSTAND_FV_09/2016  
  INSTAND_FV_10/2016  
GeneProof Factor XIII V34L PCR Kit INSTAND_FXIII_09/2016  
GeneProof MTHFR C677T PCR Kit INSTAND_M677_03/2016 INSTAND_M677_04.2017 
  INSTAND_M677_09/2016  
  INSTAND_M677_10/2016   
GeneProof MTHFR A1298C PCR Kit INSTAND_M1298_03/2016 INSTAND_M1298_04.2017 
  INSTAND_M1298_09/2016  
  INSTAND_M1298_10/2016  
GeneProof PAI-1 Genotyping PCR Kit INSTAND_PAI1_03/2016 INSTAND_PAI-1_04.2017 
  INSTAND_PAI1_09/2016  
  INSTAND_PAI1_10/2016  
GeneProof Warfarin dose VKORC/CYP2C9 PCR Kit INSTAND_WARF_03/2016 INSTAND_WARF_04.2017 
  INSTAND_WARF_04/2016  

 

QCMD

Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) je nezávislá mezinárodní organizace externího hodnocení kvality se sídlem v Glasgow. Zajišťuje široké spektrum služeb hodnocení kvality zaměřených zejména na infekční choroby vyšetřované metodami molekulární diagnostiky, pro více než 2000 účastníků ve více než 100 zemích světa. QCMD se zaměřuje na zlepšování kvality molekulární diagnostiky prostřednictvím externího hodnocení kvality, testů způsobilosti a dalších podpůrných aktivit v oblasti kvality.
Pro QCMD jakožto mezinárodní organizaci pro kontrolu kvality je kvalita mimořádně důležitá, proto poskytuje svým účastníkům profesionální služby zaměřené na externí hodnocení kvality. QCMD je akreditována na ILAC-G13:08/2007/ISO/IEC Guide 43-01:1997 (ISO 17043:2010) a certifikována dle ISO9001:2008. Systém kvality QCMD panelů dále garantuje, že je v souladu s přísnými normami ISO17025:2005 a ISO13485:2003.

 

INSTAND e.V.

INSTAND e.V. je nezávislá mezinárodní organizace pro podporu řízení jakosti laboratorní diagnostiky se sídlem v Düsseldorfu. Cílem je podpora laboratoří a zdravotnických zařízení v oblasti zajišťování kvality a zlepšování péče o pacienty prostřednictvím lepší diagnostiky a včasného odhalení nemoci díky zlepšování analýz a jejich hodnocení. Hlavní činností organizace jsou interní a externí hodnocení kvality a s tím spojené zvyšování spolehlivosti laboratorních analýz. INSATND e. V. nabízí přibližně 200 programů externího hodnocení kvality z různých oblastí laboratorní diagnostiky, které jsou v praxi testovány laboratořemi účastníků EHK a následně vyhodnocovány.
Referenční laboratoř INSTAND e.V. je akreditována podle mezinárodních norem DIN-EN-ISO/IEC 17025:2005, DIN-EN-ISO 15195:2004 a pracuje v souladu s DIN-EN-ISO 15193:2004.