Výsledky EHK

Výsledky Mikrobiologická diagnostika

Výsledky Genetická diagnostika

GeneProof a.s. pravidelně zajišťuje kontrolu kvality svých produktů. Všechny výrobky procházejí interním i externím hodnocením kvality.

V rámci zlepšování kvality použitých technologií jsou GeneProof PCR soupravy pravidelně testovány na mezinárodních panelech externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.V., v ČR se GeneProof a.s. účastní programů externího hodnocení kvality SZÚ.

Cílem programů externího hodnocení kvality je pomoci monitorovat a zlepšovat kvalitu klinických laboratoří posouzením způsobilosti laboratoře používat technologie molekulární diagnostiky v běžné klinické praxi. Programy externího hodnocení kvality jsou pravidelně rozesílány do laboratoří a následně zpracovávány a vyhodnocovány. Závěrečné zprávy a praktické připomínky umožňují účastníkům identifikovat a řešit případné problémy a současně sledovat účinnost procesů kontroly kvality své laboratoře.

Mikrobiologická diagnostika 

 Název produktu  2018 2019
GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit  QCMD_HCV_C1.2018  
  INSTAND_HCV_03.2018  INSTAND_HCV_03.2019
+Training programme
  INSTAND training programme HCV  
  SZU_HCV_2018  SZU_HCV_2019
GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) Diagnostic PCR Kit    INSTAND_HCV_03.2019
+Training programme
     QCMD_HCVD_2019.croBEE
     QCMD_HCVD_2019.manual
GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit     INSTAND_HIV_03.2019
     QCMD_HIV_C1.2019
GeneProof Enterovirus PCR Kit QCMD_ENTERO_C1.2018  QCMD_EV.2019
  INSTAND_ENTERO_06.2018  INSTAND_EV.2019
  QCMD_ENTERO_C2.2018  
GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit QCMD_HBV_C1.2018 QCMD_HBV_2019.croBEE
  QCMD_HBV_C3.2018  
  INSTAND_HBV_03.2018

 INSTAND_HBV_03.2018
+Training progremme

  INSTAND training programme HBV  
     SZU_HBV_2019
     
GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit  QCMD_panel BKV_kit_BKJC.2019 INSTAND_BKV_03.2019
  QCMD_panel JCV_kit_BKJC.2019 INSTAND_JCV_03.2019
  QCMD_BK.2018 QCMD_panel BKV_kit_BKJC_C2.2019_manual
  QCMD_BK-JC.2018bkv QCMD_panel JCV_kit_BKJC.2019
    QCMD_panel BKV_kit_BKJC.2019
     
GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit  INSTAND_BK_03.2018 INSTAND_BKV_03.2019
  QCMD_BK.2018 QCMD_panel BKV_kit_BKJC.2019
  QCMD_BK-JC.2018bkv QCMD_panel BKV_kit_BKV.2019
     
GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit  INSTAND_JC_03.2018 INSTAND_JCV_03.2019
  QCMD_JC.2018 QCMD_panel JCV_kit_BKJC.2019
  QCMD_BK-JC.2018jcv QCMD_panel JCV_kit_JCV.2019
GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit  INSTAND_CMV_03.2018 INSTAND_CMV.2019
  INSTAND training programme CMV INSTAND training programme CMV
  QCMD_CMV_C1.2018 QCMD_CMV.2019
  QCMD_CMV_C3.2018  
GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit  QCMD_EBV.2018 QCMD_EBV.2019
    QCMD_EBV_C2.2019
    INSTAND_EBV.2019
GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit   SZU_HSV1_VZV.2018  
GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit    
GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit INSTAND_HSV_06.2018 QCMD_HSV.2019_manual
  QCMD_HSV.2018 QCMD_HSV.2019_croBEE
  SZU_HSV1_2_VZV.2018 QCMD_HSV_C2.2019
    INSTAND_HSV.2019
GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit INSTAND_VZV_06.2018 INSTAND_VZV.2019
  QCMD_VZV_2018 QCMD_VZV.2019
  SZU_HSV1_2_VZV.2018 QCMD_VZV_C2.2019
     
GeneProof Adenovirus PCR Kit   INSTAND_ADV.2019
    QCMD_ADV.2019
GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit  INSTAND_BB_06.2018 INSTAND_BB.2019
  QCMD_BB.2018 QCMD_BB.2019
     
GeneProof Aspergillus PCR Kit QCMD_ASP.2018 QCMD_ASP.2019
GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit QCMD_NG.2018 QCMD_NG.2019+manual
  INSTAND_CHT+NG_06.2018 QCMD_NG.2019+croBEE
    QCMD_NG_C2.2019
GeneProof Neisseria gonorrhoeae porA variant PCR Kit    
GeneProof Chlamydia trachomatis PCR Kit  QCMD_CHT.2018  
   INSTAND_CHT_06.2018 INSTAND_CHT.2019
   INSTAND_CHT+NG_06.2018 INSTAND_CHT+NG.2019
    QCMD_CHT.2019-manual
    QCMD_CHT.2019-croBEE
    QCMD_CHT_C2.2019
GeneProof Human Papilloma Virus (HPV) PCR Kit QCMD_HPV_PRES.2018 QCMD_HPVS.2019
  INSTAND_HPV_06.2018 INSTAND_HPVS.2019
     
GeneProof Mycoplasma genitalium/hominis PCR Kit QCMD_MG.2018 QCMD_MGH.2019
GeneProof Ureaplasma PCR Kit    
GeneProof Bordetella pertussis/parapertussis PCR Kit  INSTAND_BP_06.2018 INSTAND_BP.2019
   QCMD_BP_2018  
     
GeneProof Chlamydia pneumoniae PCR Kit  QCMD_CHP.2018 QMCD_CHP.2019
   INSTAND_CHP_06.2018 INSTAND_CHP.2019
GeneProof Legionella pneumophila PCR Kit QCMD_LP.2018 QCMD_LP.2019
  INSTAND_LP_06.2018 INSTAND_LP.2019
GeneProof Mycobacterium tuberculosis PCR Kit QCMD_MT.2018 QCMD_MT.2019+manual
    QCMD_MT.2019+croBEE
    QCMD_MT_C2.2019
GeneProof Mycoplasma pneumoniae PCR Kit

INSTAND_MP_06.2018

INSTAND_MP.2019
GeneProof ESBL PCR Kit    
GeneProof VRE PCR Kit INSTAND_VRE_06.2018 INSTAND_VRE.2019
  QCMD_VRE.2018  
GeneProof MRSA PCR Kit QCMD_MRSA.2018  
  INSTAND_MRSA_05.2018 INSTAND_MRSA.2019
GeneProof Parvovirus B19 PCR Kit   INSTAND_B19_03.2019
    QCMD_B19_2019
GeneProof CT/NG/MG Multiplex PCR Kit QCMD_CNMX.2018 QCMD_CNMX.2019_MANUAL
QCMD_CNMX.2019_croBEE
GeneProof Human Herpes Virus 6/7 (HHV-6/7) PCR Kit   QCMD_HHV6.2019
GeneProof Flu Multiplex PCR Kit   INSTAND_FLU_03.2019
   

INSTAND_Respiratory_Multiplex_432.2019

GeneProof Trichomonas vaginalis PCR Kit  

QCMD_TV_2019

 

Genetická diagnostika  

 Název produktu 2018  2019
GeneProof Factor II Prothrombin PCR Kit  INSTAND_FII_04.2018  INSTAND_FII_04.2019
     
     
GeneProof Factor V Leiden PCR Kit INSTAND_FV_04.2018  INSTAND_FV_04.2019
     
     
GeneProof Factor XIII V34L PCR Kit    
GeneProof MTHFR C677T PCR Kit  INSTAND_M677_04.2018  INSTAND_M677_04.2019
     
     
GeneProof MTHFR A1298C PCR Kit  INSTAND_M1298_04.2018  INSTAND_M1298_04.2019
     
     
GeneProof PAI-1 Genotyping PCR Kit    INSTAND_PAI-1_04.2019
     
     
GeneProof Warfarin dose VKORC/CYP2C9 PCR Kit  INSTAND_WARF_04.2018  
     

 

QCMD

Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) je nezávislá mezinárodní organizace externího hodnocení kvality se sídlem v Glasgow. Zajišťuje široké spektrum služeb hodnocení kvality zaměřených zejména na infekční choroby vyšetřované metodami molekulární diagnostiky, pro více než 2000 účastníků ve více než 100 zemích světa. QCMD se zaměřuje na zlepšování kvality molekulární diagnostiky prostřednictvím externího hodnocení kvality, testů způsobilosti a dalších podpůrných aktivit v oblasti kvality.
Pro QCMD jakožto mezinárodní organizaci pro kontrolu kvality je kvalita mimořádně důležitá, proto poskytuje svým účastníkům profesionální služby zaměřené na externí hodnocení kvality. QCMD je akreditována na ILAC-G13:08/2007/ISO/IEC Guide 43-01:1997 (ISO 17043:2010) a certifikována dle ISO9001:2008. Systém kvality QCMD panelů dále garantuje, že je v souladu s přísnými normami ISO17025:2005 a ISO13485:2003.

 

INSTAND e.V.

INSTAND e.V. je nezávislá mezinárodní organizace pro podporu řízení jakosti laboratorní diagnostiky se sídlem v Düsseldorfu. Cílem je podpora laboratoří a zdravotnických zařízení v oblasti zajišťování kvality a zlepšování péče o pacienty prostřednictvím lepší diagnostiky a včasného odhalení nemoci díky zlepšování analýz a jejich hodnocení. Hlavní činností organizace jsou interní a externí hodnocení kvality a s tím spojené zvyšování spolehlivosti laboratorních analýz. INSATND e. V. nabízí přibližně 200 programů externího hodnocení kvality z různých oblastí laboratorní diagnostiky, které jsou v praxi testovány laboratořemi účastníků EHK a následně vyhodnocovány.
Referenční laboratoř INSTAND e.V. je akreditována podle mezinárodních norem DIN-EN-ISO/IEC 17025:2005, DIN-EN-ISO 15195:2004 a pracuje v souladu s DIN-EN-ISO 15193:2004.