Novinky

N_Úspěch GeneProof SARS-CoV-2 kitů v QCMD 04. 06. 2020

Testování QCMD 2020 Coronavirus Outbreak se zúčastnilo 521 respondentů z 38 zemí. Naše testovací soupravy získaly excelentní hodnocení.

N_GP_Universal Nucleic Acid Extraction Kit 20. 05. 2020

Právě uvádíme na trh nový extrakční kit, který je navržen pro použití s různým klinickým materiálem a umožňuje extrakci virové, bakteriální či lidské DNA a RNA z jednoho klinického vzorku současně.

N_SARS-CoV-2 Screening 19. 05. 2020

GeneProof uvádí na trh nový produkt GeneProof SARS-CoV-2 Screening PCR Kit pro třícílovou detekci na real-time PCR přístrojích, které používají 2 kanály.

N_GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit - Nový produkt 16. 04. 2020

Právě uvádíme na trh nový produkt GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit.

N_Situace s izolačními kity 2020 09. 04. 2020

Vážení zákazníci, současná pandemie COVID-19 postavila nás i celý svět před výzvy, kterým jsme zatím nečelili. V souvislosti s masivním nárůstem po izolačních RNA kitech a PCR diagnostikách bohužel došlo k tomu, že naši současní dodavatelé celé situace využili a až zneužili a zavedli nová pravidla:

N_covid19 GeneProof stále v provozu 17-03 17. 03. 2020

Vážení zákazníci, obchodní partneři, V souvislosti s výskytem epidemie SARS-CoV-2 byla také v naší zemi zavedena spousta razantních preventivních opatření, která se dotýkají všech oblastí běžného života. Společnost GeneProof tato opatření respektuje a podporuje. Díky našemu oboru jsme na práci v rizikovém prostředí zvyklí, a proto si víme rady i dnes.

Stránka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10