Úspěch GeneProof SARS-CoV-2 kitů v QCMD 04. 06. 2020

V rámci Testování QCMD 2020 Coronavirus Outbreak proběhlo 521 testů v 38 zemích. Naše testovací soupravy získaly excelentní hodnocení. Výsledky souhrnem:

 

VYSOKÁ KVALITA

  • GeneProof je jedním ze výrobců, kteří správně určili 100% vzorků jako pozitivní či negativní.
  • Téměř 20 % z 521 testů vyhodnotilo některý vzorek nesprávně.

VYSOKÁ SENZITIVITA

  • Oba GeneProof PCR kity jsou vysoce senzitivní. Zachytily vzorky s koncentrací cca 200 kopií/ml. Někteří významní výrobci chybovali ve více než 40 % případů.
  • In-house metody selhaly téměř v 18 % případů u vzorku s koncentrací cca 200 kopií/ml.

VYSOKÁ SPECIFICITA

  • Až 3,1 % laboratoří určilo chybně běžný koronavirus NL63 a koronavirus OC43 jako SARS-CoV-2 – tedy jako falešně pozitivní. GeneProof určil oba vzorky správně jako negativní.
  • 2,7 % laboratoří určilo nekoronavirový negativní vzorek jako SARS-CoV-2 – tedy kontaminovaný. GeneProof určil vzorek správně jako negativní.

Původní QCMD protokoly jsou k dispozici na:

GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit: https://bit.ly/2U8BxM2
GeneProof SARS-CoV-2 Screening PCR Kit: https://bit.ly/36XUy93