GeneProof a.s.

GeneProof a.s. je biotechnologická společnost zabývající se molekulární in vitro diagnostikou závažných infekčních a genetických onemocnění.

Cílem naší společnosti je uspokojování potřeb zákazníků v oblasti rutinní molekulární mikrobiologické, genetické, onkogenetické a prenatální diagnostiky založené na metodě polymerázové řetězové reakce (Polymerase Chain Reaction/PCR). Zabýváme se vývojem, výrobou a distribucí technologicky vyspělých, vysoce kvalitních, uživatelsky vstřícných a cenově dostupných produktů. Nabídka je zaměřena na všechny typy diagnostických laboratoří, které vyšetřují klinické vzorky molekulárně-biologickými metodami. Umožňujeme každé laboratoři s těmito metodami začít nebo jednoduše přejít z jedné přístrojové platformy na jinou dle potřeb a úrovně laboratoře.

GeneProof a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle požadavků norem ČSN EN ISO 13485:2016. Předmětem certifikace je návrh a vývoj, výroba a prodej diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

Společnost je auditována notifikovanou osobou NB1023 pro CE IVD produkty dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, jejíž požadavky jsou převzaty nařízením vlády České republiky č. 56/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Přednostmi produktů dodávaných pod značkou GeneProof jsou vysoká kvalita dlouhodobě testovaná na mezinárodních panelech externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e. V., maximální uživatelská jednoduchost a vysoká úroveň odbornosti personálu, který je kdykoli připraven poskytnout své odborné znalosti a zkušenosti nejen uživatelům GeneProof produktů. Maximální individuální přístup k zákazníkovi a vysoká úroveň zákaznického servisu jsou naší prioritou.

Svým zaměřením na kvalitu produktů a koncového uživatele představuje GeneProof bezkonkurenční ekonomicky výhodné řešení pro malé, střední i velké laboratoře.

 

Oznámení o přeměně podoby akcií

 

Výhody GeneProof PCR souprav

 

1. Účinná izolace nukleových kyselin

 • izolační souprava umožňuje díky speciální úpravě kolonky jednoduchou, účinnou a velmi rychlou izolaci nukleových kyselin z klinických materiálů bez kontaminace cizorodou DNA nebo RNA

2. Kontrola účinnosti izolace

 • soupravy určené k detekci DNA mikroorganismů dodávané v ISEX verzi umožňují efektivní kontrolu kvality vzorku, účinnosti extrakce nukleových kyselin a kontrolu průběhu a inhibice PCR reakce
 • v případě detekce RNA virů je využito přirozené přítomnosti mRNA lidského genu kódujícího GAPDH v séru a plasmě

3. Ready to use MasterMix

     Minimum manipulace

 • MasterMix obsahuje všechny potřebné komponenty pro PCR amplifikaci
 • jednoduché provedení šetří čas a snižuje náročnost na kvalifikovaný personál

      Vysoká stabilita

 • unikátní kombinace reakčních složek zajišťuje nezvykle vysokou stabilitu souprav

     Nízké riziko kontaminace

 • v reakci je zabudován systém minimalizující riziko kontaminace amplifikačním produktem

     Vysoká citlivost

 • technologie "hot-start" minimalizuje nespecifické reakce a zajišťuje maximální senzitivitu

     Kontrola inhibice

 • soupravy obsahují interní standard
 • kontrola správného průběhu reakce
 • vysoká uniformita výsledků / snadná interpretace

4. GeneProof PCR soupravy jsou validovány na širokém spektru real-time přístrojů různých         výrobců

 • croBEE Real-Time PCR System
 • Applied Biosystems 7300 / 7500 Real-Time PCR System
 • AriaMx Real-Time PCR System
 • CFX Connect™ / CFX96™/ Dx Real-Time PCR Detection System
 • DTlite Real-Time PCR System
 • LightCycler® 2.0 / 480
 • LineGene 9600 / 9600 Plus
 • QuantStudioTM 3 Real-Time PCR System
 • Rotor-Gene 3000 / 6000 / Q
 • SLAN® Real-Time PCR System
 • StepOne / StepOne PlusTM Real-Time PCR System

5. Vysoká kvalita výsledků

 • soupravy jsou CE IVD certifikovány
 • soupravy jsou pravidelně testovány na mezinárodních panelech externího hodnocení kvality (QCMD, INSTAND e.V.)

6. Jedinečný zákaznický servis

 • vysoká odbornost našich specialistů
 • vstřícné a spolehlivé řešení problémů na místě, telefonicky, e-mailem
 • instalace metody přímo do Vaší laboratoře