Očkování proti lidskému papillomaviru a orofaryngeálnímu karcinomu

Výsledky studií přednesené na výročním zasedání Americké Společnosti Klinické Onkologie (ASCO) 2017, naznačují, že očkování proti HPV může hrát důležitou roli v prevenci orofaryngeálního karcinomu.

Celý článek po přihlášení na Medscape.com: http://www.medscape.com/viewarticle/880184?src=wnl_edit_tpal&uac=272896CX