FAQ

Čím se liší GeneProof PCR kity od výrobků konkurence?

Ve srovnání s konkurenčními produkty se GeneProof PCR kity vyznačují vysokou kvalitou (CE IVD), jsou jednodušší na manipulaci (obsahují pouze MasterMix, který již obsahuje vše potřebné), dále se vyznačují vysokou spolehlivostí, vysokou stabilitou a v neposlední řadě i bezkonkurenčním poměrem cena/kvalita a poskytovaným zákaznickým servisem.


Které klinické materiály lze metodou PCR vyšetřovat?

Metoda PCR je tzv. přímá diagnostická metoda a lze v podstatě vyšetřovat jakýkoliv biologický materiál. V zájmu klinicky validního výsledku je nutno vyšetřovat pouze takové klinické materiály, ve kterých se hledaný patogen může vyskytovat (např. užitečnost vyšetření Mycobacterium tuberculosis ve sputu je zpravidla mnohem větší než z periferní krve, apod.).


Jaká je přesnost a opakovatelnost kvantitativního stanovení CMV?

Opakovatelnost stanovení CMV je dána maximální citlivostí detekce s pravděpodobností záchytu 95%. Tato hodnota je v našich soupravách stanovována pomocí PROBIT analýzy a je uváděna ve specifikačním listu pro danou soupravu.
Přesnost kvantitativního stanovení CMV je validována pomocí RaR studie, která udává rozptyl měřené hodnoty jakéhokoliv vzorku s pravděpodobností 95%. RaR studie a její výsledky jsou uváděny ve specifikačním listu pro danou soupravu.


Je Borrelia burgdorferi real-time PCR kit specifický pro všechny druhy Borrelia burgdorferi sensu lato?

Ano, GeneProof real-time PCR souprava pro detekci Borrelia burgdorferi sensu lato je schopna citlivě detekovat všechny endemicky významné druhy borélií na celém světě. Narozdíl od většiny konkurenčních produktů nedetekuje B.lusitaniae, která nepatří do skupiny Borrelia burgdorferi sensu lato a není považována za patogenní.


Fungují GeneProof PCR kity na jiných cyklerech, než které jsou uvedené v katalogu?

Kity jsou primárně určeny k použití na daném cykleru. V katalogu je uveden seznam dalších termocyklerů, na kterých byly kity GeneProof testovány. Ostatní cyklery nebyly testovány, nicméně jsme schopni Vám pro Váš cykler navrhnout a případně upravit jeden z našich stávajících kitů. Kontaktujte, prosím, v tomto případě naše specialisty.


Je možné kity pro real-time PCR použít jako end-point?

Některé real-time PCR kity pro kvalitativní detekci lze tímto způsobem použít, ale v tom případě nelze garantovat opakovatelnost ani přesnost stanovení. PCR kity pro kvantitativní detekci tímto způsobem použít nelze. Obecně tyto způsoby použití nedoporučujeme.


Je možno kity pro end-point PCR adaptovat pro real-time cyklery přidáním SybrGreenu?

Tento způsob nelze použít.


Jak dlouho trvá vyšetření kitem GP?

Doba vyšetření závisí na mnoha faktorech, které jsou víceméně charakteru logistického a ovlivňují „work-flow" laboratoře. Samotné stanovení nukleové kyseliny v izolátu z klinického vzorku s použitím kitu GeneProof trvá asi 2-3 hodiny. Celková doba je pak závislá na předizolační úpravě vzorku, zvolené metodě izolace nukleové kyseliny, typu termocykleru, na míře automatizace, na použití end-point nebo real-time metody a na případném naplnění kapacity termocykleru. Naplnění kapacity termocykleru ušetří náklady na provádění kontrol, ale prodlouží interval mezi obdržením vzorku a expedicí výsledku.


Jsme nová laboratoř a chceme začít s PCR. Nemáme zkušenosti ani vybavení. Jak začít? Co znamená „instalace" metody?

Nejjednodušší způsob je nás kontaktovat a naši specialisté vyhodnotí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení laboratoře a její činnosti.
Instalací metody se rozumí zavedení a validace dodávaných PCR souprav přímo ve Vaší laboratoři. Výstupem pro Vás bude tzv. instalační protokol potvrzený naší firmou. Tento protokol Vám zaručí možnost vyšetření GeneProof kity v odpovídající kvalitě v podmínkách Vaší laboratoře.


Umožňuje GeneProof reagenční leasing?

Ano, naše společnost je schopna Vám zajistit nadstandardní služby a to i např. ve formě reagenčního leasingu. Výhodou je, že v tomto případě nejsme vázáni na konkrétní platformu, ale jsme schopni Vám jej upravit přesně dle Vašich potřeb a požadavků.


Jaké reference na Vaše produkty byste mohli uvést?

Přehled referenčních laboratoří Vám rádi dodáme na vyžádání.


Je možné obstát v EHK při používání kitů GP?

Ano, naše soupravy jsou pravidelně testovány panely externí kontroly kvality (EHK, Instand e.V. (Německo), QCMD (Velká Británie). Naši zákazníci pravidelně úspěšně procházejí externími kontrolami kvality.


Jaké jsou doporučené skladovací podmínky a jaké máte zkušenosti se stabilitou PCR souprav?

Skladovací a přepravní teploty se musí pohybovat mezi od -80 °C do -20 °C. Zkontrolujte si doporučené datum spotřeby na obalu Vašeho kitu a porovnejte ho s Příbalovou informací, která je nedílnou součástí každého kitu kvůli jeho aktuální stabilitě při použití. Opakované zmrazování a rozmrazování MasterMixu a dalších součástí kitu může snížit kvalitu detekce kitu.


Jsme akreditovaná laboratoř a měli bychom zájem používat GeneProof PCR kity. Změna dodavatele však způsobí komplikace a navíc bude i drahá. Jste schopni nás nějak motivovat a podělit se o náklady na změnu metod a na změny v akreditační dokumentaci?

Ano, pro tyto případy jsme připravili speciální program pro nové zákazníky, jehož součástí je kromě zvýhodněné nabídky PCR kitů i finanční a jiná pomoc při zavádění metody, testování a akreditaci.


Proč bych si měl zvolit GeneProof PCR kity?

GeneProof PCR kity:
•jsou CE IVD certifikovány
•jsou uživatelsky jednoduché
•mají vysokou citlivost
•efektivně kontrolují inhibici každé reakce
•efektivně minimalizují riziko kontaminace
•pracují s univerzálním PCR programem
•jsou vysoce stabilní
•součástí je nadstandardní zákaznický servis


Pořádá Gene Proof workshopy se zaměřením na PCR v mikrobiologii?

Tyto workshopy pro Vás chystáme od roku 2009. V současnosti nás můžete nalézt na nejrůznějších odborných konferencích, kde prezentujeme výsledky své práce a spolupráce s odborníky z celé ČR.