Přepočet koncentrace patogenu

Nástroj pro výpočet koncentrace patogenu ve vzorku při použití rozdílných izolačních a elučních objemů.


Výběr izolace
Vyberte izolační kit

Výběr patogenu
Vyberte GeneProof PCR Kit

Výběr objemu
Zadejte koncentraci vzorku (kopie/µl)
Zadejte izolační objem vzorku (µl)
Zadejte eluční objem vzorku (µl)

Přepočtená koncentrace vzorku
kopie/ml
IU/ml