GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit - NOVÝ PRODUKT

CE IVD

ISO 13485

  

 

TŘÍCÍLOVÁ DETEKCE

 • Tři nezávislé cíle v jedné zkumavce
 • Zamezí falešně negativním výsledkům
 • Cíle: RdRp gene, E gene, N gene (návrh doporučený WHO)

UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE INTERNÍ KONTROLY

 • Interní kontrola napodobuje přirozenou virovou částici
 • Kontrola celého diagnostického procesu včetně lýze virového nukleoproteinu, izolace RNA,reverzní transkripce a PCR  amplifikace
 • Jediné řešení, které umožňuje plnou kontrolu i v případě neizolační úpravy vzorku
 • IC je součástí PCR kitu

READY-TO-USE MASTER MIX V JEDNÉ ZKUMAVCE

 • Master Mix obsahuje všechny komponenty pro PCR amplifikaci v jedné zkumavce
 • Není nutné další pipetování PCR reagencií
 • Významně zjednodušuje laboratorní pracovní postupy

PREVENCE KONTAMINACE

 • Master Mix obsahuje Uracil-DNA glykosylázu (UNG) a dUTP eliminující kontaminaci amplifikačním produktem

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE

 • Vyvinuto a vyrobeno v České republice

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technologie  real-time PCR
Typ analýzy kvalitativní
Cílová sekvence  specifická sekvence virových genů RdRp, E a N
Analytická specificita SARS-CoV-2, 100 %
Analytická senzitivita (LoD s 95% pravděpodobností) dosahuje 65,44 cp/μl při použití UNI PCR programu (kvantifikovaný materiál na standard 1 (SARS CoV
(Frankfurt 2003, EVAg,. Corman))
dosahuje 23,89 cp/μl při použití COVID SCREEN programu (kvantifikovaný materiál na standard 1 (SARS CoV
(Frankfurt 2003, EVAg,. Corman))
dosahuje 1,77 cp/μl za použití UNI PCR programu na syntetické pozitivní kontrole
Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR a účinnosti izolace RNA
Validované typy vzorků

stěr, transportní médium

Skladování -20 ± 5 °C
Validované extrakční postupy croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System
GeneProof PathogenFree RNA Isolation Kit
GeneProof Universal Nucleic Acid Extraction Kit
 Přístroje croBEE Real-Time PCR System
Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System
CFX96™/ Dx Real-Time PCR Detection System
LineGene 9600 Plus
SLAN® Real-Time PCR System
 Požadované detekční kanály FAM, HEX, Cy5
 Externí hodnocení kvality Testováno v panelech Externího hodnocení kvality Instand e.V. – výsledky na www.geneproof.com
Regulační status

CE IVD

 

  

GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit

INFORMACE K OBJEDNÁNÍ

Název produktu

Kat. číslo Technologie Balení
GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit - NOVÝ PRODUKT COV2/GP/100 real-time PCR 100 reakcí