GeneProof SARS-CoV-2 Screening PCR Kit

CE IVD

ISO 13845

 

TŘÍCÍLOVÁ DETEKCE VE DVOU KANÁLECH

 • Určeno pro dvoukanálové přístroje
 • Tři nezávislé cíle v jedné zkumavce
 • Zamezí falešně negativním výsledkům
 • Cíle: RdRp gene, E gene, N gene (návrh doporučený WHO)

UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE INTERNÍ KONTROLY

 

 • Interní kontrola napodobuje přirozenou virovou částici
 • Kontrola celého diagnostického procesu včetně lýze virového nukleoproteinu, izolace RNA, reverzní transkripce a PCR amplifikace
 • Jediné řešení, které umožňuje plnou kontrolu i v případě neizolační úpravy vzorku
 • IC je součástí PCR kitu

READY-TO-USE MASTER MIX V JEDNÉ ZKUMAVCE

 • Master Mix obsahuje všechny komponenty pro PCR amplifikaci v jedné zkumavce
 • Není nutné další pipetování PCR reagencií
 • Významně zjednodušuje laboratorní pracovní postupy

PREVENCE KONTAMINACE

 • Master Mix obsahuje Uracil-DNA glykosylázu (UNG) a dUTP eliminující kontaminaci amplifikačním produktem

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE

 • Vyvinuto a vyrobeno v České republice

 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technologie  real-time PCR
Typ analýzy kvalitativní
Cílová sekvence  geny RdRp, N a E
Analytická specificita SARS-CoV-2, 100 %, detekce je založena na metodě doporučené WHO (Corman et al, 2020)
Analytická senzitivita (LoD s 95% pravděpodobností) dosahuje 66,19 cp/ml* za použití COVID TOUCH PCR programu na Qnostics SARS-CoV-2 Medium Q Control s manuální izolací GeneProof PathogenFree RNA Isolation Kit
dosahuje 51,75 cp/ml* za použití COVID TOUCH PCR programu na Qnostics SARS-CoV-2 Medium Q Control s manuální izolací GeneProof Universal Nucleic Acid Extraction Kit
dosahuje 259,72 cp/ml* za použití COVID TOUCH PCR programu na Qnostics SARS-CoV-2 Medium Q Control s automatickou izolací croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System
dosahuje 25,93 cp/μl* za použití COVID TOUCH PCR programu (kvantifikovaný materiál na standard 1; SARS CoV (Frankfurt 2003, EVAg, Corman))
dosahuje 200 cp/ml za použití COVID TOUCH PCR programu při přímé detekci bez izolace nukleových kyselin
Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR a účinnosti izolace RNA
Validované typy vzorků

stěr, transportní médium

Skladování -20 ± 5 °C
Validované extrakční postupy croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System
GeneProof PathogenFree RNA Isolation Kit
GeneProof Universal Nucleic Acid Extraction Kit
 Přístroje croBEE Real-Time PCR System
Applied Biosystems 7300 / 7500 Real-Time PCR System
CFX Connect™ / CFX96™/ Dx Real-Time PCR Detection System
LineGene 9600 Plus
LightCycler® 480
Mic qPCR Cycler
Rotor-Gene 3000 / 6000 / Q
SLAN® Real-Time PCR System
 Požadované detekční kanály FAM, HEX
 Externí hodnocení kvality Testováno v panelech Externího hodnocení kvality Instand e.V. a QCMD – výsledky na www.geneproof.com
Regulační status

CE IVD

 

  

  GeneProof PathogenFree RNA Isolation Kit GeneProof Universal Nucleic Acid Extraction Kit croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System Přímá detekce
ESwab ANO NE NE ANO
UTM ANO ANO ANO ANO
eNAT ANO ANO ANO NE
PBS ANO ANO ANO ANO

 

 

 

GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit

 

INFORMACE K OBJEDNÁNÍ

Název produktu

Kat. číslo Technologie Balení
GeneProof SARS-CoV-2 Screening PCR Kit COV2S/GP/100 real-time PCR 100 reakcí