Školení a odborné kurzy

Zveme Vás na školení a odborné kurzy, které poskytujeme nejen našim zákazníkům, ale i široké veřejnosti. Školení obvykle probíhá v naší společnosti v Brně, na adrese Vídeňská 101/119. Pokud máte zájem o některý z uvedených kurzů nebo máte dodatečné otázky, neváhejte poslat email kontaktní osobu uvedenou přímo u školení.

Odborný kurz

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V MOLEKULÁRNĚ-MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘI

V rámci kurzu  vás seznámíme se základními postupy i moderními metodami používanými při vyšetření lidských patogenů a s jejich interpretací v molekulárně-mikrobiologických laboratořích. Spojení praktické a teoretické části povede k pochopení pozice a návaznosti molekulární mikrobiologie na běžně používané laboratorní postupy (klasická mikrobiologie, imunologie, biochemie...).

Kreditní ohodnoceníškolení
8 kreditních bodů ČAS
8 kreditních bodů KVVOPZ

Školitelé
RNDr. Pavel Hložek, Mgr. Vladimíra Hykelová

Rozsah kurzu
dvoudenní kurz v rozsahu 10,5 hodin

Cena kurzu
3.500* Kč
*zdarma pro zákazníky firmy GeneProof

Termíny
17. – 21. 9. 2018     
8. – 12. 10. 2018
5. – 9. 11. 2018       
3. – 7. 12. 2018    

Registrace
Mgr. Vladimíra Hykelová
e-mail: hykelova@geneproof.com

Místo konání
laboratoře firmy GeneProof a.s., Vídeňská 119, Brno 619 00

Program školení

DEN I

Pracoviště GeneProof a.s.
• představení pracoviště - prohlídka laboratorních prostor
• seznámení s bezpečnostními předpisy pracoviště

Molekulární mikrobiologie v praxi
• pozice molekulární mikrobiologie v diagnostickém schématu
• postupy a principy vyšetření v molekulární biologii
• GeneProof technologie

Úvod do praktické části
• plánování molekulárně-biologického vyšetření
• úskalí preanalytické a analytické fáze vyšetření
• postupy vedení protokolů

Praktická část
• izolace nukleových kyselin z klinického materiálu
• provedení real-time qPCR

DEN II

Interpretace výsledků
• interpretace výsledků praktické části semináře na pozadí znalostí z části teoretické
• příklady interpretace výsledků vyšetření
• systém kontrol diagnostického procesu – externí hodnocení kvality

Metody molekulární biologie v rukou kliniků
• cesta od odběru klinického materiálu ke kvalitnímu výsledku měření
• klinická interpretace výsledků vyšetření