Could pooled nasopharyngeal and tonsillar swabbing positively impact virological examination

Společnost GeneProof a.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem provedla klinickou studii, jejíž výsledky byly prezentovány 24.4.2017 na konferenci ECCMID v rámci posterové sekce P070. 

„Could pooled nasopharyngeal and tonsillar swabbing positively impact virological examination?"

E. Jansova* (Brno, Czech Republic), H. Jirincova, J. Prochazkova, N.Kocnarova, M. Havlickova

Poster si můžete prohlédnout zde

 

poster_Jansova