Přihlášení zákazníka

Uživatelský účet
Zapoměli jste heslo?
Vyhledávání

Zabezpečování kvality a certifikace

Certifikát systému řízení kvality

GeneProof a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2016. Předmětem certifikace je návrh a vývoj, výroba a prodej diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

GeneProof_ISO_certifikat_CZ

ES certifikát - Systém úplného zabezpečování jakosti

Všechny GeneProof diagnostické soupravy jsou vyráběny jako zdravotnické prostředky in vitro splňující požadavky na systém kvality definovaných v EU směrnici č. 98/79/ES. 

 • GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit
 • GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) Diagnostic PCR Kit
 • GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit
 • GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit
 • GeneProof Chlamydia trachomatis PCR Kit
 • GeneProof Chlamydia pneumoniae PCR Kit
 • GeneProof CT/NG/MG Multiplex PCR Kit

Oznámený subjekt č. 1023 prohlašuje, že GeneProof a.s. má zavedený systém zabezpečování kvality pro návrh, výrobu a konečnou kontrolu uvedených výrobků v souladu s přílohou IV Směrnice 98/79/ES. Systém zabezpečování kvality odpovídá požadavkům směrnice a je podrobován pravidelným inspekčním prohlídkám.

 

ES Certifikát přezkoumání návrhu

Oznámený subjekt č. 1023 provedl přezkoumání dokumentace návrhu uvedených výrobků v souladu s přílohou IV směrnice 98/79/ES. Návrh výrobků splňuje požadavky této Směrnice. 

 
 • GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) Diagnostic PCR Kit 
 • GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit 
 • GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit 
 • GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit 

EQA Panely

V rámci zlepšování kvality použitých technologií jsou soupravy společnosti GeneProof a.s. pravidelně testovány na mezinárodních panelech externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.V. Podrobné informace k výsledkům jednotlivých programů jsou k dispozici na webových stránkách příslušného produktu. 

Regulační záležitosti

Poskytujeme plnou podporu našim partnerům v oblasti regulačních záležitostí v zemích jejich působení. Úzce spolupracujeme s našimi distributory a připravujeme dokumenty pro registraci v souladu se specifickými požadavky příslušných národních autorit. 

IVDR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746

GeneProof a.s. spatřuje v nových nařízeních velkou příležitost. 

Naše společnost již využila přechodného období a získala ES certifikáty podle IVDD s platností do roku 2024 pro všechny GeneProof PCR soupravy uvedené v Seznamu A a v Seznamu B (směrnice 98/79/ES).

GeneProof v současné době dokončuje veškerou nezbytnou dokumentaci a dopňkové testování pro technické fily produktů. Nepředpokládáme, že bychom redukovali počet nabízených druhů certifikovaných souprav (CE IVD), naopak doplňujeme naše panely pro sexuálně přenosné infekce a pro respirační choroby. 
IVDR je nejvyšší prioritou vedení GeneProof a celého týmu. 

Ostatní certifikáty

Naše společnost zajišťuje recyklaci obalů z nakoupených zdrojových materiálů a podílí se na vrácení a recyklaci obalových odpadů ve spolupráci se společností EKO-KOM pod identifikačním číslem EK-F00041495. Likvidaci potenciálně infekčního odpadu organizuje externí dodavatel.