Přihlášení zákazníka

Uživatelský účet
Zapoměli jste heslo?
Vyhledávání

GeneProof PCR testy na SARS-CoV-2 spolehlivě detekují také nové mutace viru

19. 1. 2021 GeneProof PCR testy na SARS-CoV-2 spolehlivě detekují také nové mutace viru

Nový kmen koronaviru SARS-CoV-2, který se začal koncem roku šířit v jižní Anglii, známý také jako „britská mutace“, rychle proniká do dalších částí světa. Ačkoliv dle tvrzení tamní vládní agentury Public Health England (PHE) zatím není prokázáno, že by způsoboval závažnější průběh onemocnění, jedná se o kmen výrazně nakažlivější. Další mutace se šíří také z Jihoafrické republiky.

V souvislosti se záchytem „britské mutace“ v ČR, vydal Státní zdravotní ústav (SZÚ) mimořádnou zprávu Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění, ve které informuje o možnosti snížení kvality detekce viru SARS-CoV-2 s pomocí některých diagnostik, a to právě z důvodu mutace genu pro S protein (tzv. britská mutace.) SZÚ dále uvádí příklady tuzemských i zahraničních diagnostik, jejichž výsledky mohou být touto mutací ovlivněny.

Společnost GeneProof dodává na český i světový trh dvě diagnostika SARS-CoV-2, každé z nich detekuje 3 nezávislé geny viru. Ani jedna z detekovaných sekvencí se nenachází v problematickém genu pro S protein ani v žádných jiných úsecích postižených mutacemi. Citlivost a spolehlivost diagnostiky covid-19 pomocí PCR testů GeneProof tak není žádným způsobem snížena.

Tým molekulárních biologů a virologů českého výrobce GeneProof tak znovu potvrdil svou vysokou odbornost. Riziko vzniku mutací totiž v GeneProof očekávali již na jaře, a tak se mu rozhodli předejít při samotnému návrhu diagnostik. Zároveň se také přirozeně řídili doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) ohledně požadovaných cílových sekvencí a jejich kombinací. To se s odstupem potvrdilo jako správné rozhodnutí.

Mnoho výrobců naopak při návrhu svých diagnostických testů z doporučení WHO nevycházelo. Důsledkem pak může být snížená kvalita diagnostiky. Na rozdíl od nich český výrobce GeneProof doporučení WHO respektoval a ve svých testech kombinuje tři nezávislé doporučené cílové sekvence. Díky tomu je minimalizováno riziko snížení citlivosti testů v důsledku možných mutací viru SARS-CoV-2 (britská mutace 20B.YV1, ale také JAR mutace 20C.501Y.V1).

PCR testy společnosti GeneProof pro detekci onemocnění covid-19 patří tak nadále k vysoce kvalitním a spolehlivým diagnostikům na českém i celosvětovém trhu.

Celý článek si také můžete stáhnout jako tiskovou zprávu společnosti GeneProof.