Přihlášení zákazníka

Uživatelský účet
Zapoměli jste heslo?
Vyhledávání

IVDR – Co to znamená pro laboratoře?

Jak se nová pravidla IVDR dotknou naší laboratoře?

Nijak, pokud používáte produkty GeneProof.

Jak je společnost GeneProof připravena na IVDR?

Systém řízení kvality GeneProof a produkty GeenProof jsou plně v souladu s nařízením IVDR v platném znění.

Produkty GeneProof třídy "A" (kity pro extrakci nukleových kyselin a všechny přístroje) jsou certifikovány CE podle požadavků IVDR a společnost úspěšně pokračuje podle plánu v IVDR certifikaci všech svých produktů třídy "B", "C" a "D".

Můžeme používat ve své laboratoři produkty RUO?

Není to možné. Používání IVD výrobků, které nejsou řádně certifikovány CE (v souladu s IVDR v platném znění), je v klinických laboratořích v Evropské unii přísně zakázáno.

Jaká jsou nyní pravidla pro extrakční soupravy pro PCR diagnostiku?

Extrakční soupravy jsou klasifikovány podle IVDR jako třída A a jako takové musí mít označení CE (IVDR) od data účinnosti nařízení (tj. od 27.05.2022). To znamená, že všechny IVD extrakční soupravy (a přístroje, příslušenství atd.) vyrobené po 26. květnu 2022 musí mít nové EU prohlášení o shodě splňující požadavky nové legislativy IVDR.

Laboratoře používající pro in vitro diagnostiku produkty, které tento požadavek nesplňují, jednají v rozporu s nařízením EU 2017/746 v platném znění (tj. IVDR) a Zákonem 268/2014 Sb. v platném znění a hrozí jim sankce ve výši až 1 000 000 Kč (§ 89).

Všechny GeneProof produkty třídy A disponují náležitým novým prohlášením o shodě a splňují všechny požadavky IVDR pro tuto třídu diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

Proč je CE IVD certifikace výrobků tak důležitá?

Certifikace CE IVD znamená, že výrobek je v souladu s příslušnými platnými právními předpisy EU, má deklarované vlastnosti a výrobce za něj přebírá plnou odpovědnost.

Z hlediska bezpečnosti pacientů je používání neregulovaných výrobků RUO (Research-Use-Only) v klinických laboratořích v Evropské unii zakázáno pro jakoukoli diagnostiku v humánní medicíně.

Mohu i nadále používat testy vyvinuté mou laboratoří (tzv. in-house metody)?

V tuto chvíli ano. Nicméně nové Nařízení IVD je v této oblasti velmi přísné, i když lhůty pro splnění podmínek byly v platné verzi prodlouženy. V současné době se požadavky IVDR nevztahují pouze na prostředky vyráběné a používané v rámci jednoho právního subjektu.

Do dvou let musí laboratoře používající interní metody zajistit splnění dalších podmínek stanovených Nařízením.

Jaké podmínky bude muset laboratoř používající in-house metody podle nařízení IVDR splnit?

Laboratoř bude moci používat in-house testy pouze v případě, že v EU nejsou komerčně dostupné žádné CE IVD produkty pro diagnostiku tohoto parametru.

Laboratoř pak musí splňovat následující podmínky:

  • Obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost (Příloha I, IVDR)
  • Systém řízení kvality zahrnující výrobu používaných diagnostických zdravotnických prostředků in vitro
  • Certifikaci ISO 15189 (Zdravotnické laboratoře - Specifické požadavky na kvalitu a způsobilost)
  • Odůvodnění použití vlastních IVD zdravotnických prostředků
  • Systém CAPA (Nápravná a preventivní opatření)
  • Přehled zkušeností získaných z klinického používání prostředku
  • Zavedení systému pro sledování po uvedení na trh

Můžu použít nevalidovanou extrakci s GeneProof IVDR PCR kitem?

Laboratoř může použít jakoukoliv kombinaci IVDR extrakce, PCR kitu nebo cycleru pokud si ji zvalidují jako metodu.

Potřebujete poradit s výběrem PCR kitu?

 

FAQ

Zákaznická podpora

+420 730 176 222

support@geneproof.com

 

Poslat dotaz

 

V případě, že potřebujete poradit při řešení problémů vztahujících se k dodávaným produktům, použijte kontaktní formulář. Vyplněním tohoto formuláře nám pomůžete vyřešit Váš problém rychleji.

Kontaktní formulář
Vybrat soubor
Vybrat soubor
Vybrat soubor

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle zásad ochrany osobních údajů.