Přihlášení zákazníka

Uživatelský účet
Zapoměli jste heslo?
Vyhledávání

myCROBE - Výzkum a vývoj plně automatizovaného molekulárně diagnostického procesu včetně aplikačních diagnostických prostředků

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_17_106 APLIKACE IV. Výzva - bez účinné spolupráce

Název projektu: myCROBE - Výzkum a vývoj plně automatizovaného molekulárně diagnostického procesu včetně aplikačních diagnostických prostředků

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012292

Cíl projektu: Cílem projektu byl výzkum a vývoj plně automatizovaného molekulárně diagnostického procesu a aplikačních diagnostických prostředků pro diagnostiku závažných infekčních a genetických onemocnění založeného na metodě polymerázové řetězové reakce PCR (Polymerase Chain Reaction). Konečným cílem výzkumně-vývojových prací byl: prototyp přístroje "MyCrobe Advanced" připravený pro sériovou výrobu a užitný vzor: Izolační souprava neenzymatické izolace GeneProof.

 

 

Project introduction: 

Projekt byl zaměřen na diagnostiku infekčních a genetických onemocnění, která se v současné době provádí převážně manuálně anebo poloautomaticky s manuální obsluhou. Cílovým zákazníkem je zpravidla střední laboratoř vyšetřující různé druhy vyšetření, která doposud musela provádět každé měření zvlášť, což bylo pracné a zdlouhavé. Přidaná hodnota nového řešení spočívá v tom, že se různé druhy vyšetření spustí v jednom běhu, a to díky uzpůsobení souprav pro automatický provoz (včetně certifikace CE IVD) a sjednocení izolace DNA a RNA do jednoho společného diagnostického cyklu. Projekt reagoval na potřeby automatizace a univerzalizace diagnostických postupů.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.