Přihlášení zákazníka

Uživatelský účet
Zapoměli jste heslo?
Vyhledávání

Výhody GeneProof PCR kitů

Výhody GeneProof PCR kitů

Ready-to-Use Master Mix v jedné zkumavce 

 • Master Mix obsahuje všechny komponenty potřebné pro provedení PCR amplifikace v jedné zkumavce.
 • Zjednodušuje laboratorní pracovní postup a tím eliminuje chyby lidského faktoru.
 • Není nutné žádné pipetování PCR reagencií (příprava MasterMixu).

Univerzální PCR profil

 • Z jednoho klinického vzorku postačí provést jednu extrakci NA a následně s využitím univerzálního PCR profilu vyšetřit izolát na přítomnost různých patogenů (více výsledků ve stejném čase), např. z jednoho klinického vzorku můžete provést jednu extrakci NA a PCR test na Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, HSV 1/2 a další patogeny. 

 • Všechny GeneProof kity jedné diagnostické skupiny mají stejný PCR profil.

Prevence kontaminace 

 • Master Mix obsahuje komponenty (Uracil-DNA glykosyláza UNG a dUTP) eliminující kontaminaci amplifikačním produktem.

CE IVD Certifikace 

 • Certifikace in vitro diagnostik garantuje jejich bezpečnost a funkční způsobilost a je zárukou jejich kvality. Nezávislá autorita ověřuje, že výrobcem měřené a deklarované parametry produktů jsou správné a tím jejich kvalitu potvrzuje.
 • Všechny CE IVD produkty společnosti GeneProof budou certifikovány v souladu s požadavky nové IVDR.

Dvoucílová detekce 

 • Dvoucílová detekce předchází falešně pozitivním výsledkům z důvodu mutací v genomu patogenu (cílí na 2 části DNA/RNA).
 • PCR kity s dvoucílovou detekcí mají vysokou sensitivitu.

Sledovatelnost podle standardů WHO

 • Mezinárodně uznávané standardy jsou základem pro tvorbu našich vlastních norem a standardů pro pracovní postupy a testování v průběhu vývoje a kontroly našich produktů.  
 • Analyzovat a dlouhodobě sledovat či opakovat, a to po delší časový úsek. 

Široké produktové portfolio

 • GeneProof nabízí více než 40 PCR kitů pro molekulární diagnostiku. Technologicky vyspělá diagnostika lze použít díky univerzálnímu PCR profilu v jednom PCR runu. 
 • GeneProof nabízí PCR kity v mnoha diagnostických skupinách, izolátory a cyclery. 
 • Univerzální PCR profil zjednodušuje laboratorní postupy. 

EQA panely

 • GeneProof se pravidelně účastní panelů externího hodnocení kvality jako jsou QCMD a Instand e.V.
 • Třetí nezávislá strana vyhodnocuje výsledky testů, ve kterých byly použity GeneProof testovací soupravy a srovnává je s přímou konkurencí, která se také účastní panelů externího hodnocení kvality. 
 • QCMD a Instand e.V. představují jedny z nejpřísnějších hodnocení kvality našich testovacích souprav. GeneProof PCR kity procházejí testováním velmi úspěšně a řadí se tak ke špičkovým produktům na trhu.