Přihlášení zákazníka

Uživatelský účet
Zapoměli jste heslo?
Vyhledávání

GeneProof Trichomonas vaginalis PCR Kit

CE IVD

VÝHODY

 

VYSOKÁ SPECIFICITA

  • Zabezpečena multikopiovou sekvencí beta-tubulinového genu
  • Zajišťuje excelentní sensitivitu až do 0,25 cp/μl

SPOLEHLIVÁ DETEKCE

  • Citlivější metoda oproti mikroskopii a kultivaci

JEDNODUCHÁ LABORATORNÍ WORKFLOW

  • Jednoduše kombinovatelný s ostatními GeneProof PCR kity v jedné workflow

PREVENCE KONTAMINACE

  • Ready-to-Use Master Mix obsahuje Uracil-DNA glykosylázu (UNG) a dUTP eliminující kontaminaci amplifikačním produktem

EASY-TO-USE KONCEPT

  • Ready-to-Use Master Mix obsahuje všechny komponenty potřebné pro PCR amplifikaci v jedné zkumavce
  • Není potřeba žádné další pipetování PCR reagencií

 

KOMPATIBILNÍ S ŠIROKÝM SPEKTREM REAL-TIME PCR PŘÍSTROJŮ

CE IVD CERTIFIKOVANÝ DIAGNOSTICKÝ TEST

Informace k objednání

Název produktu Kat. číslo Technologie Balení
GeneProof Trichomonas vaginalis PCR Kit TV/GP/025 real-time PCR 25 reakcí
GeneProof Trichomonas vaginalis PCR Kit TV/GP/100 real-time PCR 100 reakcí

Produktový leták

Produktový leták

; GP_STI_Panel_Leaflet_EN
pdf, [1,42 MB]
; GP_TV_Leaflet_EN
pdf, [129,38 kB]
Označit vše

EQA Panely

Výsledky EHK

; GP_STI I_QCMD_11_2022_EN
pdf, [261,07 kB]
; GP_TV_QCMD_09_21_EN_02
pdf, [159,97 kB]
; GP_TV_QCMD_09_21_EN_01
pdf, [160,79 kB]
; GP_TV_Instand_06_21_EN
pdf, [901,27 kB]
Označit vše

Technická specifikace

Indikace Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
Regulační status CE IVD
Určený uživatel Pro profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem
Princip testu Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase – amplifikace specifické cílové sekvence a detekce pomocí sond TaqMan s detekcí na bázi fluoroforů
Typ analýzy Kvalitativní
Cílová sekvence Gen pro beta-tubulin
Analytická specificita Trichomonas vaginalis (TV), 100 %
Analytická citlivost
(mez detekce – LoD s 95% pravděpodobností)

0,25 cp/μl (stanoveno na AmpliRun® Trichomonas vaginalis DNA control, Vircell)

Diagnostická specificita 98,21 % (CI95%: 89,19 % - 99,91 %)
Diagnostická citlivost 100,00 % (CI95%: 87,68 % - 100,00 %)
Pozitivní prognostická hodnota 97,22 % (CI95%: 83,80 % - 99,85 %)
Negativní prognostická hodnota 100,00 % (CI95%: 91,87 % - 100,00 %)
Kontrola extrakce / inhibice

Kontrola inhibice PCR a účinnosti extrakce DNA pomocí Interní kontroly (Internal Control, IC)

Validované typy vzorků stěr, moč, transportní media: UTM® Viral Transport, eNAT™ (both COPAN Diagnostics Inc.)
Skladování -20 ± 5 °C
Validované izolační postupy

croBEE 201A Nucleic Acid Extraction System
GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit

Aplikované přístroje croBEE Real-Time PCR System
AMPLilab Real-Time PCR System
Applied Biosystems 7300 / 7500 Real-Time PCR System
BioQuant-96 Real-Time PCR System
CFX Connect™ / CFX96™/ Dx Real-Time PCR Detection System
LightCycler ® 480
LineGene 9600 Plus
Mic qPCR Cycler
QuantStudioTM 3 / 5 Real-Time PCR System
Rotor-Gene 3000 / 6000 / Q
SLAN® Real-Time PCR System
StepOne™ / StepOne Plus™ Real-Time PCR System
Požadované detekční kanály FAM (TV), HEX/JOE/VIC (IC)
Externí hodnocení kvality Pravidelně testováno v panelech externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.V. – výsledky na www.geneproof.com

 

Návod k použití

; GP_TV_Informativní_upozornění_CZ
pdf, [874,56 kB]
; GP_TV_Instruction for Use_CZ
pdf, [291,01 kB]
; Tabulka verifikovaných přístrojů pro PCR Kity
pdf, [1,61 MB]

Prohlášení o shodě

; GP_TV_Declaration of Conformity_CZ
pdf, [300,02 kB]

MSDS

; GP_TV_Safety_Data_Sheet_CZ
pdf, [275,1 kB]

PCR Template

; RG_DNA_2CH_3CH_4CH.ret
ret, [13,83 kB]
; GP_DNA_3CH_2CH_ABI7500
edt, [10,72 kB]
; GP_DNA_3CH_2CH_croBEE
fqt, [4,91 kB]
; GP_DNA_3CH_2CH_QS5
edt, [8,14 kB]
; GP_DNA_BioRad
prcl, [1,33 kB]
; GP_Trichomonas vaginalis_Mic
micassay, [21,94 kB]

Manuál

; Bio-Rad CFX 96/Connect/Dx Real-Time PCR Detection System_CZ
pdf, [1,8 MB]
; LightCycler 480/480 Instrument II_CZ
pdf, [2,3 MB]
; LineGene 9600_9600Plus_K_CZ
pdf, [4,66 MB]
; Mic qPCR Cycler_CZ
pdf, [2,5 MB]
; Rotor-Gene_3000_6000_Q_CZ
pdf, [2,25 MB]
; SLAN Real-Time PCR System_CZ
pdf, [1,59 MB]
; StepOne/StepOne Plus Real-Time PCR System_CZ
pdf, [4,37 MB]
; ThermoFisher ABI 7500/7500 Fast Real-Time PCR System_CZ
pdf, [3,99 MB]
Pro zobrazení souborů se musíte přihlásit.