Přihlášení zákazníka

Uživatelský účet
Zapoměli jste heslo?
Vyhledávání

GeneProof Enterovirus PCR Kit

CE IVD

VÝHODY

 

SHODA S POŽADAVKY ENPEN

  • Amplifikace jednokopiové 5´ UTR RNA sekvence je ENPEN (European Non-Polio Enterovirus Network) požadována jako cílová sekvence; Vhodné jako primární screeningová metoda

DETEKCE VŠECH DRUHŮ LIDSKÉHO ENTEROVIRU

  • Detekuje druhy Enteroviru A-D včetně Coxsackieviru, Echoviru, Enteroviru, Polioviru a nově objevené skupiny Enteroviru EV-C104 s nukleotidovoou změnou v  5´ UTR sekvenci
  • Nedetekuje Rhinovirus

KVALITATIVNÍ A SEMIKVANTITATIVNÍ DETEKCE

  • Sledování hladiny patogenu v čase

PREVENCE KONTAMINACE

  • Ready-to-UseMaster Mix obsahuje Uracil-DNA glykosylázu (UNG) a dUTP eliminující kontaminaci amplifikačním produktem

 

KOMPATIBILNÍ S ŠIROKÝM SPEKTREM REAL-TIME PCR PŘÍSTROJŮ

CE IVD CERTIFIKOVANÝ DIAGNOSTICKÝ TEST

Informace k objednání

Název produktu Kat. číslo Technologie Balení
GeneProof Enterovirus PCR Kit EV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí
GeneProof Enterovirus PCR Kit EV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

EQA Panely

Výsledky EHK

; GP_EV_QCMD_05_22_EN
pdf, [129,32 kB]
; GP_EV_Instand_06_21_EN
pdf, [1 MB]
; GP_EV_QCMD_08_21_EN
pdf, [129,5 kB]
; GP_EV_QCMD_08_21_EN
pdf, [129,65 kB]
; GP_EV_QCMD_05_21_EN
pdf, [130,94 kB]
; GP_EV_QCMD_05_21_EN
pdf, [130,76 kB]
; GP_EV_Instand_06_21_EN
pdf, [1 MB]
Označit vše

Technická specifkace

Indikace Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
Regulační status CE IVD
Určený uživatel Pro profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem
Technologie real-time PCR
Typ analýzy kvalitativní a semi-kvantitativní
Cílová sekvence specifická sekvence jednokopiové 5´ UTR
Analytická specificita Enterovirus A-D, 100 %

Analytická senzitivita
(LoD s 95 % pravděpodobností)

dosahuje 158,34 cp/μl s 95% pravděpodbností (Amplirun® Enterovirus 68 RNA control, Vircell)
dosahuje 0,57 cp/μl s 95% pravděpodbností (Amplirun® Enterovirus 71 RNA control, Vircell)
dosahuje 0,59 cp/μl s 95% pravděpodbností (Amplirun® Coxsackie B5 RNA control, Vircell)

Diagnostická specificita 93,75% (CI95%: 77,78% - 98,91%)
Diagnostická senzitivita 98,72% (CI95%: 92,09% - 99,93%)
Jednotky stanovení cp/µl
Kontrola izolace/inhibice

kontrola inhibice PCR a účinnosti izolace RNA

Validované typy vzorků

CSF, stolice*, stěr

Skladování -20 ± 5 °C
Validované extrakční postupy  croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System (Plus)
GeneProof PathogenFree RNA Isolation Kit
NucleoSpin® RNA Stool
Přístroje

croBEE Real-Time PCR System
AMPLilab Real-Time PCR System
Applied Biosystems 7300 / 7500 Real-Time PCR System
AriaMx Real-Time PCR System
BioQaunt-96 Real-Time PCR System
CFX Connect™ / CFX96™/ Dx Real-Time PCR Detection System
Gentier 96E/96R Real-Time PCR System
LightCycler® 480
LineGene 9600 Plus
Mic qPCR Cycler
QuantStudioTM 3 / 5 Real-Time PCR System
Rotor-Gene 3000 / 6000 / Q
SLAN® Real-Time PCR System

Detekční kanály FAM, HEX/JOE/VIC
Externí hodnocení kvality Testováno v panelech Externího hodnocení kvality Instand e.V. – výsledky na www.geneproof.com

* pouze v kombinaci s NucleoSpin® RNA Stool or croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System

Dokumentace

Návod k použití

; GP_EV_Advisory_Notice_22_06_2020_CZ_EN
pdf, [195,57 kB]
; GP_EV_Informativni_upozorneni_05_22_CZ
pdf, [996,29 kB]
; GP_EV_Navod_k_pouziti_CZ
pdf, [326,87 kB]
; Tabulka verifikovaných přístrojů pro PCR Kity
pdf, [1,55 MB]

Prohlášení o shodě

; GP_EV_Prohlaseni_o_shode_CZ
pdf, [606,78 kB]

MSDS

; GP_EV_Safety_Data_Sheet_CZ
pdf, [278,74 kB]

PCR Template

; GP_UNI_3CH_2CH_ABI7500.edt
edt, [10,33 kB]
; GP_UNI_3CH_2CH_QS5.edt
edt, [8,13 kB]
; GP_Enterovirus_Mic
micassay, [21,92 kB]
; GP_UNI_3CH_2CH_AriaMx
amxt, [3,64 kB]
; GP_UNI_3CH_2CH_CroBee
fqt, [4,9 kB]
; GP_UNI_BioRad
prcl, [1,33 kB]
; RG_UNI_2CH_3CH_4CH
ret, [13,83 kB]

Produktový leták

; GP_EV_Leaflet_EN
pdf, [550,58 kB]

Manuál

; croBEE Real-Time PCR System_CZ
pdf, [6,09 MB]
; Mic qPCR Cycler_CZ
pdf, [2,5 MB]
; Rotor-Gene_3000_6000_Q_CZ
pdf, [2,25 MB]
Pro zobrazení souborů se musíte přihlásit.